Güvenlik ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri Risk Analiz Raporları

Özel Güvenlik Şirketleri Risk Analizi : Stratejik kararlarda ele alınan değişken ile ilgili olan riskin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını sağlayan metodların bütünüdür. Başka bir deyimle, ilgi duyulan değişkene ilişkin öngörü, olasılık dağılımı şeklinde ortaya konur.

Güvenlik Risk analizi ile ilgili bazı temel kavramlar ve tanımlar:

 1. Risk (Riziko) ; Belirli bir tehdidin, güvenliğin belirli bir zayıflığından yararlanarak savunulan sisteme zarar verme olasılığıdır. Risk, İtalyanca “risco” sözcüğünden gelmekte olup bir zarar ya da kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir.
 2. Arta Kalan Risk ; Güvenlik tedbirleri uygulandıktan sonra geriye kalan riskler.
 3. Güvenlik ; Kötüniyetli eylemlerden ve bunun etkilerinden korunmak amacı ile alınan ve sürdürülen koruyucu tedbirlerin sonucunda oluşan durum.
 4. Zayıflık ; Bir sistemde yetkilendirilmemiş fiillere izin veren zaafiyet.
 5. Saldırı ;
  a) Bir saldırgan tarafından yetkisiz bir şekilde bazı sonuçlara ulaşmak gayesiyle gerçekleştirilen yasal olmayan hareketler.
  b) Güvenliğin bütünlüğünü, gizliliğini veya mekanizmasını bozmayı hedefleyen her türlü davranış.
 6. Saldırgan; Bir amaca ulaşabilmek için bir veya daha fazla saldırıyı deneyen kişi.
 7. Değer (Kıymet) ; Korunması gereken herşey.
 8. Açıklık (Güvenlik açığı) ; Bir değeri tehditlere karşı korumasız veya savunmasız hale getiren unsurlar.
 9. Tehdit ; Güvenlik açıklıklarını kullanarak değere kısmen veya tamamen zarar veren etkenler olup, tehditler insan veya doğal kaynaklı da olabilir.
 10. Risk Analizi ; Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Bir başka ifadeyle, risklere karşı olasılık dağılımı hesaplamasıdır.

Güvenlik Risk Analizi :

Yukarıda da belirtildiği gibi; Güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir.

Risk analizi değerlendirmesi

Risk analizinde, riskler belirlenirken mevcut değerler tek tek gözönünde bulundurulur ve her bir değerin içinde bulunduğu tehditler belirlenir. Bunun yanısıra, halihazırda mevcut olan karşı önlemler incelenir. Bir sonraki safhada, ortaya konulmuş olan değer, açıklık, tehdit ve karşı önlemlerinin değerlendirilmesi işlemi yapılır. Değerlendirilmiş değer, açıklık, tehdit ve karşı önlem değerleri girdi olarak alınıp, matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri bulunur. Son aşama ise risk-değer eşleştirmesi olarak anılır.

Genel olarak risk analizleri, önlemlerin neler olması gerektiği ile ilgilenmeyip, bu konu tatbikata ilişkin Risk Yönetimi konusuna girer.

BPS Özel Güvenlik Şirketi risk değerlendirme birimleri Fizibilite çalışmalarını müteakiben, Güvenlik Risk analizi yaparken sadece karşı önlemlerin nasıl ve ne biçimde alınacağı konusu üzerinde durmaz. Bu görevi, güvenlik risk yönetimi uygulaması ile birlikte değerlendirir.

özel güvenlik teklif
GÜVENLİK, TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

BPS Güvenlik olarak tüm projeleriniz için özel güvenlik, temizlik, tesis yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Projelerinize özel çözümler sunabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.

BPS Güvenlik